Persondatapolitik

1. juli 2018

Håndtering af personoplysninger

Recover Nordic har til formål at sikre at alle personoplysninger bliver opbevaret og behandlet på forsvarlig vis. Derfor tager vi dataansvar meget alvorligt og behandler persondata efter gældende lovgivning.

Grundlag for indsamling af data

Vi indsamler og behandler derfor kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt fastsat formål, vi fokuserer på at minimere mængden af personoplysninger.

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi opdaterer personoplysninger løbende.

Beskyttelse

Vi beskytter dine persondata, der opbevares fortroligt i aflåste skabe og i godkendte lukkede systemer til et antal begrænset medarbejdere. Personoplysninger i digital form er beskyttet med adgangskontrol, personlige passwords, firewalls og virusprogrammer.

Vi har også proces for sikkerhedsbrud og underretning herom til vores registreret kunder/ personer.

Data må kun bruges til det formål, som kunden har givet sit samtykke til, eller som er påkravet ifølge loven.

Hvem deler vi oplysninger med

Vores underdatabehandlere skal også overholde vores sikkerhedskrav, og de må ikke bruge personoplysninger, som de modtager fra os til andre formål.

Indsigt og sletning

Som registreret i vores system har kunder/samarbejdspartner/medarbejder til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål vi behandler data. Som et krav bliver personoplysninger løbende vurderet og slettet, når de ikke længere er relevante.

Ansvarlig

Recover Nordic ApS
Avedøreholmen 95
DK- 2650 Hvidovre

Hvis der er spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: gdpr@recover.dk

Retten til at gøre indsigelse

I tilfælde af du mener Recover Nordic behandler dine oplysninger ulovligt i henhold til Persondataforordningen, har du ret til at klage til Datatilsynet.