Slamsugning

Har din virksomhed problemer med kloakken, eller har behov for opsugning og transportering af slam eller andet flydende affald, står Recover's erfarne og fleksible medarbejdere klar til at hjælpe.

Med opkøb af både Sydslam A/S og JK Kloakservice A/S i 2018, er vi med en stor flåde af både slamsugere, mammutsugere, højtryksbiler og TV-inspektionsbiler klar til at hjælpe både private, erhvervsdrivende og det offentlige med kloakproblemer af enhver karakter, samt tungere industrielle opgaver.

DØGNVAGT +45 70 100 888
Vi tilbyder

Vi tilbyder

Slamsugning, kloak- og højtryksspuling

Recover's medarbejdere har stor erfaring inden for alle former for slamsugning og kloakservice. Med moderne slamsugere kan vi både fjerne flydende affald samt rense og spule alle former for brønde, kloakledninger m.m. Eksempler på slamsugningsopgaver kan således være:

 • Spuling, rensning og fjernelse af sand fra vej- og kloakbrønde og små og store ledninger.
 • Rensning og transport af alle former for tørstof, flydende affald og væsker.
 • Rengøring og tømning af kloakledninger, fedtudskillere, olieudskillere, samletanke, septiktanke, trixstanke, sandfang, sivebrønde, køkken- og gårdbrønde, slambassiner, pumpebrønde, tagbrønde, spildevandstanke m.m.
 • Udboring af tilstoppede køkkenafløb og faldstammer.
 • Oprensning af søer og vandhuller.
 • Afhentning af farligt affald i ADR-godkendte vogne.
Vi tilbyder

Vi tilbyder

TV-inspektion

Med den nyeste teknologi kan vores tv-inspektionsbiler klarlægge kloakledningerne under jorden. Du vil således få både videooptagelser og en rapportering efter udført arbejde, som giver et godt overblik over dit ledningsnet samt hvor der er revner, deformiteter eller risiko for problemer.

Vi kan derfor:

 • Finde og inspicere utætheder, brud og forstoppelser.
 • Kortlægge rørskader og finde årsager til rotteproblemer.
 • Kontrollere og vurderer rørledningers tilstand før eventuel renovering.
 • Kontrollere kvaliteten af udført arbejde.
 • Inspicere vandboringer og alle former for rørføringer, fx luftkanaler og fjernvarmerør.
 • Finde og kortlægge skjulte brønde.
 • Undersøge kloakkens tilstand i forbindelse med hushandler (hvilket ikke er en del af den lovpligtige tilstandsrapport).
Vi tilbyder

Vi tilbyder

Mammutsugning

Skal du have fjernet våde eller tørre materialer fra vanskeligt tilgængelige steder eller i forbindelse med rengøring af tekniske anlæg, er det ofte mest effektivt at benytte sig af mammutsugning, der med sin kraftige suge/blæs-funktion kan flytte næsten alle slags materialer.

Recover og Sydslam råder over 6 mammutsugere, der kan suge med afstande op til 200 meter og flytte op til 8000 kubikmeter luft i timen. De kan bl.a. blæse eller følgende flytbare våde og tørre materialer:

Cement, kalk, gips, korn, foder, gødning, leca, beton, indskud, aske, sand, grus, jord, støv, stålsand, løse belægninger, skærver, kalk, flis, spåner, kul, isoleringsgranulat, rester fra energiproduktioner, glødeskaller, isoleringsprodukter, reaktor og katalysatormasse, rustskaller, kunstgødning, sukker, mel, salt, olie og olieslam.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 30 års erfaring med slamsugning

Med Sydslam A/S og JK Kloakservice A/S står kompetente og erfarne medarbejdere klar til at hjælpe dig eller din virksomhed med alle former for opgaver inden for slamsugning, kloakservice, mammutsugning m.m. Således vil du opleve, at der bliver taget godt hånd om opgaven, og altid tilbudt den bedste og mest effektive løsning til netop dine behov.

Sydslam A/S:

Sydslam udfører alle former for tunge industrielle rengøringsopgaver med brug af slamsugere, højtryksanlæg, mammutsugere etc., eksempelvis:

 • slamsugning
 • kloakspuling
 • højtryksspuling
 • mammutsugning
 • betonrenovering med højtryk
 • forebyggelse af oversvømmelser og vandskader

Læs mere om Sydslam her: www.sydslam.dk eller kontakt dem døgnet rundt på: 70 20 51 41

JK Kloakservice

JK Kloakservice rykker altid hurtigt ud, og løser kloakproblemer af enhver karakter for både private, erhvervsdrivende og det offentlige, eksempelvis:

 • slamsugning og højtryksspuling
 • stoppede faldstammer og afløb
 • tømning af trix- og septiktanke
 • kloakrensning
 • TV-inspektion
 • 3D profil måling af kloak
 • fjernelse af faste aflejringer og rødder.

Læs mere om JK Kloakservice her: www.jkkloak.dk eller kontakt dem døgnet rundt på: 59 27 47 02

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Is- og lavablæsning

Is- og lavablæsning

ed fokus på udvikling og teknologi, søger vi hele tiden innovative løsninger, hvorved vi kan forenkle og optimere vores processer og metoder....

Is- og lavablæsning
Drone

Drone

Recover’s officielt uddannede dronepiloter er klar med den nyeste og bedste teknologi for at bistå på alle de typer opgaver, hvor netop overblik er nøgleordet....

Drone

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.